PhpStorm configuratie

PhpStorm is een IDE specifiek gemaakt voor PHP, HTML, CSS, javascript.

Bovendien kan je vanuit PhpStorm direct commits doen naar de SVN of je bestanden automatisch uploaden naar webontwerp. Het kan het ontwikkelproces dus enorm versnellen als het juist is geconfigureerd.

Aanmaken van een project op basis van een SVN repository

PhpStorm bewaart de configuratie per project. Je maakt dus best een project voor dynamische websites. In dit project komen alle bestanden en de configuratie.

Als je op een computer van de KHLeuven werkt, zet je dit best op je h-schijf.

Je kan een project koppelen aan een VCS (Version-Control-System), waarbij we op de KHLeuven gebruik maken van SVN.

De eenvoudigste manier is om een phpstorm project te maken op basis van de SVN repository.

Start PhpStorm en kies 'Check out from Version Control'

Geef de repository locatie op

Deze is voor elke student:
https://projectwerk.webontwerp.khleuven.be/svn/prje-u-nummer/

Authenticeer met je login en wachtwoord

Kies een locatie om het project op te slaan

Je gaat nu een PhpStorm project maken dat een working copy bevat van de SVN-repository.

De locatie waar deze bestanden lokaal bewaard worden, mag je zelf kiezen. Werk je op een computer van de KHLeuven, zet ze dan best op je H-schijf zodat ze ook beschikbaar worden op een andere computer waar je inlogt.

In de andere dialoogvensters laat je de default waarden staan.

Je project is nu aangemaakt

Kies 'yes' om het ineens te openen.

Ftp configuratie voor het PhpStorm project

De SVN dient als database met alle versies van je code. Je working copy is de code die je aan het bewerken bent op je computer. Als derde heb je een webserver nodig om de php code uit te laten voeren.

Je kan je webruimte bereiken via volgende instellingen:

host
ftps://je-u-nummer.webontwerp.khleuven.be
login
je-u-nummer
password
je standaard wachtwoord

Enkele belangrijke opmerkingen:

  • Zorg dat je explicit TLS kiest
  • Kies voor passive mode

Je PhpStorm project koppelen aan je webruimte

Zorg dat je project open staan. Zie het vorig stuk om je project te maken op basis van je SVN-repository.

Kies menu PhpStorm > preferences. (of op windows: menu 'file' > 'settings'

Kies langs de linkerkant 'Deployment'.

Vul in zoals de screenshot hiernaast.

Vervang uiteraard u0082528 door je eigen u-nummer.

De exacte gegevens vind je iets hoger op deze pagina.

Kies 'advanced options' en vink passive mode aan.

Kies tabblad 'mappings' en vul dat in zoals hiernaast.

Vervang uiteraard u0082528 door je eigen u-nummer.

Automatisch uploaden

Je kan PhpStorm ook configureren om automatisch een bestand te uploaden als je het opslaat op je computer. Kies hiervoor onder 'Deployment' de 'options' en kies bij 'upload changed files automatically to the default server' de optie 'on explicit save action'.

Ingebouwde ftp-client activeren

In PhpStorm zit een ingebouwde ftp-client. Om deze te activeren ga je naar menu 'tools' > 'deployment' > 'browser remote host'